Opiekunowie metody projektów

Komunikat

Aby zalogować się do serwisu jako student, użyj danych logowania z Platformy AHE. Inni użytkownicy, powinni używać danych logowania otrzymanych od administratora serwisu.

Nazwa użytkownika

Łukasz Zaorski – Sikora

Filozof, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Filozofii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Sympatyk i praktyk e-learningu. Szkoleniowiec -  specjalizujący się w zakresie metody projektów. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej AHE. Od kilku lat prowadzi także zajęcia ze studentami przy użyciu tej metody. Zajmuje się etyką, estetyką i antropologią filozoficzną oraz krytyką sztuki. Autor książek: Etyka; Etyka w biznesie; Aksjologia życia publicznego; Wprowadzenie do filozofii; Podmiot, osoba, tożsamość. Przekonany o potrzebie filozofii, pojmowanej nie tylko jako dyscyplina akademicka, ale przede wszystkim jako sposób rozumienia i komunikowania się w obrębie otaczającego nas świata. Tę potrzebę próbuje rozbudzać w studentach Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Kamila Lasocińska

Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, doktor w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.  Specjalizuje się w zakresie Pedagogiki Twórczości, Dydaktyki Twórczości, Edukacji Plastycznej i Socjologii Wychowania. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej AHE. Autorka książki „Życie poza schematem – analiza biografii twórców”, współautorka książek „Autobiografia jako twórcze wyzwanie – scenariusze warsztatów biograficznych” oraz „Spróbuj inaczej. Scenariusze zajęć rozwijających umiejętności twórcze”. Od wielu lat prowadzi zajęcia wspomagające rozwój umiejętności twórczych z wykorzystaniem formy warsztatu oraz metody projektów. Interesuje się innowacyjnymi metodami kształcenia i wspomagającymi wszechstronny rozwój człowieka na różnych etapach życia – także w okresie dorosłości i starości. W pracy ze studentami stara się rozbudzać potrzebę kreatywności i autorefleksji.